Crowdfunding

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren en verloopt zonder financiële tussenpersonen. Er is een direct contact tussen investeerders en ondernemer. Crowdfunding verloopt in de regel als volgt: een groep of een persoon (ondernemer of particulier) wil een project starten maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij het project aan via een platform op het internet en vermeldt het benodigde bedrag. Iedereen kan investeren in het project. Veel particulieren investeren een klein bedrag en met de totale som van deze investeringen kan het project gefinancierd worden.

« Back to Glossary Index