Resin

Vloeibare stof met een reactieve bestanddeel. Reactief is een bestanddeel wanneer het van eigenschappen verandert onder invloed van een externe factor. Resin 3D printers maken in de regel gebruik van een bestanddeel dan reageert op UV licht waardoor het uithardt.

« Back to Glossary Index