STL files / bestanden

Hoe maak je een STL-bestand?

Om te kunnen starten met 3D printen heb je een 3D model nodig dat door een 3D printer is te lezen. Het model moet dus worden omgezet naar printertaal en dat is in de regel in de vorm van een STL-bestand. Dit bestandsformaat vindt zijn oorsprong in de stereolithografie

Een STL-bestand is een computerbestand dat speciaal ontworpen is voor de stereolithografie. Een STL-bestand wordt veel toegepast in het rapid prototyping proces.

stereo-lithografie-proces-weergave_001In de stereolythografie wordt geprint door middel van een laserstraal die laag per laag de oppervlakte van een vloeibare kunststof (kunsthars) verhardt. Waar de laserstraal de vloeistof raakt, treedt de verharding op waarna het te printern object een fractie van een millimeter omlaag in het bassin zakt. Het 3D-object wordt gevormd door de verschillende lagen bovenop elkaar te verharden. Bekijk hieronder een duidelijke video van het proces.

STL is de afkorting van Surface Tessellation Language. Feitelijk dus het beschrijven van een oppervlakte aan de hand van tegels in de vorm van vlakke driehoeken.

Het STL-bestand beschrijft alleen de oppervlaktegeometrie van een vorm en niet de samenstelling, kleurstelling of textuur van het object.

STL weergave van een schijf

STL weergave van een schijf

Omdat een STL-bestand een vorm beschrijft aan de hand van driehoeken is het resultaat een ruwe weergave van de werkelijkheid. Hiernaast zie je een figuur van een schijf waarbij de gehele schijf is beschreven door middel van zestien driehoeken. Bij de driehoek a-b-c is de cirkelboog x benaderd. Hierdoor ontstaat er een afwijking tussen het CAD-model en het (reële) STL-model. Door een STL-bestand met een zo groot mogelijk aantal driehoeken te beschrijven wordt de afwijking kleiner. De nauwkeurigheid van het STL-model neemt dus toe.

Voordat wij een model kunnen printen hebben we dus een STL bestand nodig. Daarna ‘snijden’ we dit digitale bestand in laagjes. Dat noemen we ‘slicen’.

Slicen

Omdat de meeste 3D-printers een object laagje voor laagje opbouwen moet een STL-file in plakjes (slices) worden gesneden. Een veelgebruikt programma hiervoor is Skeinforge. Hiermee kan je tevens het digitaal in plakjes gesneden model om te zetten in G-code; de stuurcode voor de 3D-printer.

Gratis STL-software

Netfabb Studio is gratis Windows software voor 3D-printen waarmee je SLT-bestanden of andere slice-bestanden kunt bekijken, bewerken, repareren en analyseren.

MeshLab is open source software voor het verwerken en bewerken van ongestructureerde 3D-driehoekige mazen. Het heeft ook een slice functie die extreem snel is.

Google Sketch Up plug-in is een STL-plug-in script om STL-bestanden te importeren en exporteren voor Google Sketch Up. Ondersteunt zowel binair en ASCII import en export.

Print3D plug-in is een product van 3D Systems en bevat een handige gereedschappentools om direct vanuit een CAD-programma met een 3D-printer te printen. Het exporteren naar een STL-bestand en bewerken in een ander programma is dus niet meer nodig. Er bestaan Print3D versies voor Alibre Design, Inventor, Pro/Engeneer, SketchUp en SolidWorks. Mocht je met andere CAD-software werken dan is er een standalone versie.

SLT-viewer – Display en manipuleren van de inhoud van stereolithografie of STL bestanden.